Logoterapia | Kirjallisuusterapia

Koulutukset ja valmennukset

Yksilöllistä koulutusta ja valmennusta!

Tehdään yhdessä!

Logoterapia on itävaltalaisen psykiatrin ja neurologin Viktor E. Franklin kehittämä ajattelutapa ja psykoterapeuttinen hoitomenetelmä. Logoterapia on johdettu kreikan kielen sanasta lògos, joka merkitsee tarkoitusta. Logoterapian ydin onkin elämän tarkoituksen löytäminen. Jokainen ihminen on ainutkertainen ja hänen elämällään on kaikissa tilanteissa myös ainutkertainen tarkoitus, jota kukaan muu ei voi täyttää. 

Logoterapian tekee monista muista ajattelumalleista poikkeavaksi sen ihmiskäsitys: ihmisessä on fyysisen ja psyykkis-sosiaalisen puolen lisäksi henkinen ulottuvuus, jonka avulla hänellä on mahdollisuus tehdä vapaita valintoja, mutta myös kantaa vastuu valinnoistaan.

Ihmisen on mahdollisuus toteuttaa tarkoitustaan arvojen kautta. Viktor Frankl jakoi arvot kolmeen luokkaan: luovat arvot, elämysarvot ja asennearvot. Luovia arvoja totutamme tekemällä asioita, jotka tuovat hyvää tähän maailmaan. Elämysarvot koostuvat niistä elämän lahjoista, joilla ravitsemme ja hoidamme itseämme kuten musiikki, luonto ja läheiset ihmissuhteet. Asennearvoissa ihmisyytemme joutuu ehkä kovimmalle koetukselle: miten suhtaudumme vaikeuksiin ja sellaiseen kärsimykseen, joka ei ole muutettavissa. Logoterapian mukaan menneisyys on kaikkien vaikeuksienkin jälkeen voimavarojen lähde. Katse kuitenkin suunnataan tulevaisuuteen ja siihen, mikä tarkoitus kutsuu minua juuri nyt.

Kirjallisuuterapia on yksi luovien terapioiden muoto. Sen tavoitteet voivat olla ennaltaehkäiseviä kuten hyvinvoinnin lisääminen, itsetunnon ja itsetuntemuksen parantaminen tai itseilmaisun ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.  Kirjallisuusterapialla voi myös olla hoitavia tavoitteita kuten merkitysten ja uusien selviytymiskeinojen löytäminen vaikeisiin kokemuksiin, muutosten hyväksyminen tai sopuun pääseminen omassa elämässä kohdattujen asioiden ja ihmisten kanssa.

Kirjailija Pascal Mercier on kiteyttänyt seuraavasti koko kirjoittamisen idean: ”Ajatukset, kun ne kirjoitetaan paperille, tulevat aivan eri tavalla oleviksi, pelkän muodostamisen sijaan voin tarkastella niitä punnitsevan ja tutkivan etäisyyden päästä eivätkä ne sammu saman tien vaan niissä on pysyvyyttä ja voin palata niihin aina uudelleen.” Kirjoittamisessa tapahtuu usein itsemme ja kokemusmaailmamme uudelleen sanoittaminen ja merkitysten muuttumien. Kirjallisuusterapeuttisessa ryhmässä on yksin kirjoittamiseen verrattuna yksi korvaamaton elementti: vuorovaikutus. Omiin teksteihin voi ryhmässä tulla aivan uudenlaisia näkökulmia. Parhaimmillaan kirjoitusten peilaaminen ryhmään voi täydentää, muokata tai jopa kokonaan muuttaa kirjoittajan suhdetta tekstiinsä –  ja jopa omaan itseensä.

Kirjallisuusterapeuttisessa ryhmässä osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta kirjoittamisesta.

  • Yksityishenkilöille
  • Yrityksille, työyksiköille, tiimeille
  • Muille organisaatioille kuten järjestöille
Logoterapia

Avoimet koulutukset ja ryhmät

Kirjallisuusterapia

Ryhmät

Tilauskoulutukset

Yrityksille, muille organisaatioille ja yksityishenkilöille

Valmennukset

Yrityksille, muille organisaatioille ja yksityishenkilöille

Keskustellaan yhdessä sinulle sopivasta palvelusta!
Kaikkein tärkein hetki on aina käsillä oleva hetki. Kaikkein tärkein ihminen on se, joka seisoo edessäsi. Ja kaikkein tärkein teko on aina rakkauden teko.

– Mestari Eckard